OFERTA / Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe gabarytów maksymalnej długości 2500cm, szerokości 1200cm
i wysokości 1800cm.