Zakres usług

Oczyszczanie Elementów metalowych
z farby metodą pirolizy

Oczyszczanie elementów metalowych
z farby metodą chemiczną

Śrutowanie

Piaskowanie w terenie

Malowanie proszkowe

Produkcja zawieszek malarskich

Malowanie natryskowe

Szkiełkowanie

Produkcja zawieszek galwanicznych