OFERTA / Oczyszczanie Elementów metalowych z farby metodą piroliz

Dysponujemy nowoczesnymi ekologicznymi urządzeniami do usuwania powłok lakierniczych. Komora największego urządzenia do pirolizy ma przestrzeń roboczą
4200 x 2000 x 2000mm. Oczyszczamy zawieszki, haki malarskie, elementy wadliwie pomalowane, wózki malarskie, kraty, stelaże itp.

Metoda pirolizy opiera się na beztlenowym, termicznym rozkładzie związków organicznych w temperaturze 400-470˚ C, jednocześnie w dodatkowej komorze dochodzi do spalania powstałych gazów w temperaturze ok. 900˚C. W efekcie na zewnątrz zostają uwalniane tylko nieszkodliwe ekologicznie produkty spalania.

Piroliza nie odkształca i nie zmienia właściwości materiału poddanego procesowi pirolizy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pracy.