OFERTA / Szkiełkowanie

Drobne, deliatne elementy szkiełkujemy metodą strumieniową drobnym granulatem

w specjalnych kabinach.