PIROLIZA METODA TERMICZNA

Dysponujemy nowoczesnymi ekologicznymi urządzeniami do usuwania powłok malarskich. Dwa największe urządzenia posiadają powierzchnie roboczą o wymiarach 4500 x2100 x 2100.
Oczyszczamy zawieszki, haki malarskie , elementy wadliwie pomalowane, wózki malarskie, kraty, stelaże itp. 
Metoda pirolizy opiera się na beztlenowym, termicznym rozkładzie związków organicznych w temperaturze 400-470 stopni C, jednocześnie dodatkowej komorze dochodzi do spalania powstałych gazów w temperaturze ok. 900 stopni C.
W efekcie na zewnątrz  zostają uwalniane tylko nieszkodliwe ekologiczne produkty spalania. Piroliza nie odkształca i nie zmienia właściwości materiału poddanego procesowi pirolizy. Po procesie pirolizy elementy poddawane są obróbce strumieniowo ściernej lub metodzie hydrodynamicznej